This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators

Dynamiczny rozwój kariery przez profesjonalne, kwalifikacyjne szkolenia ... ADR


Profesjonalne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, zwłaszcza aktualnych i przyszłych prawników, mediatorów, pracowników opieki   społecznej i kuratorów sądowych, brokerów i pracowników banków, lekarzy, pracowników administracji, pionów windykacyjnych i prawnych w dużych przedsiębiorstwach, bankach czy firmach consultingowych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i pracownikami, a także osób pragnących poszerzyć wiedzę lub zdobyć nowe kwalifikacje i zawód mediatora sądowego.


Dla praktykujących mediatorów proponujemy profesjonalne szkolenia uzupełniające w zakresie wybranych dyscyplin mediacji:


  1. -mediacje gospodarcze, cywile, rodzinne, karne, okołorozwodowe, oświatowe, pracownicze.


§§§

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów serdecznie zaprasza na szkolenie MEDIACJE - warsztat podstawowy i na szkolenie zaawansowane/specjalistyczne MEDIACJE GOSPODARCZE w Białymstoku.


Szkolenie jest skierowane do konkretnej grupy zawodowej - prawników.


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Po ukończeniu dwóch etapów szkoleń i spełnieniu koniecznych warunków można się ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów stałych i sądowych.


Szkolenie podstawowe (40 godzin):

21/22/23 listopad 2014 (sesja I) Białystok

28/29/30 listopad 2014 (sesja II) Białystok


Szkolenie specjalistyczne z mediacji gospodarczych (20 godzin):

19/20/21 grudzień 2014 Białystok


Miejsce szkolenia: Białystok


http://www.koronapark.pl/#pl/home


Dojazd:

https://www.google.pl/maps/dir/Mickiewicza,+Białystok/Korona+Park+Klewinowo,+16-061+Klewinowo/@53.0478243,23.024527,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x471ff9536dc8abcd:0x87859af346c66199!2m2!1d23.1707289!2d53.1161904!1m5!1m1!1s0x47201d9d7363948b:0x84fc837e4a9d3ced!2m2!1d23.201783!2d52.975023


Informacje i zgłoszenia:

Halina Borys Pakieła - Koordynator i opiekun merytoryczny szkolenia

tel. 609 269 554

e-mail: boryshalina@gmail.com§§§

Zapraszamy na Kurs Kwalifikacyjny “ WSTĘP DO MEDIACJI, MEDIACJE RODZINNE I OKOŁOROZWODOWE ” organizowany przez Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów w ramach Ogólnopolskiego projektu “ Mediacja = Rozwiązanie Sporów i Konfliktów “


Cel Kursu

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z zasadami realizowania skutecznej mediacji w rozwiązywaniu sporów i konfliktów rodzinnych i okołorozwodowych, wyposażenia ich w kompetencje i wiedzę w zakresie ogólno pojętego postępowania mediacyjnego.


Kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów i konfliktów.

Kurs składa się z 4 modułów i liczy łącznie 60 godzin dydaktycznych.


Miejsce kursu

Kielce, cztery 15 godzinne sesje weekendowe (sobota i niedziela).


Ukończenie Kursu kwalifikacyjnego kończy się wydaniem Certyfikatu / Zaświadczenia o ukończeniu Kursu i zdobytych kwalifikacjach, pozwala na ubieganie się o Członkostwo w Krajowej Izbie Mediatorów i Arbitrów oraz o wpis na listy rekomendowanych mediatorów Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów i ICAMC Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji.


W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@kima.org.pl

Kursy organizowane są rownież przez Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów obejmujące swoim zasięgiem województwa, w których mają siedzibę.


Liczba miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY.§§§

ksma - szkolenia

o naswitamy.html
władze KIMAwk.html
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacjemediacje.html
arbitrażarbitraz.html
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkolenia
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html