This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators

ogłoszenia

o naswitamy.html
władze KIMAwk.html
ogłoszenia
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacjemediacje.html
arbitrażarbitraz.html
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html

Szanowni Państwo,


Informujemy, że istnieje możliwość zakupu etui z metalowym emblematem (logo) Izby na dowód osobisty (legitymacje) wraz z PIN-em Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów.

Komplet (Etui + PIN) 70.00 PLN + Koszt wysyłki

Etui 55.00 PLN + Koszt wysyłki

PIN 25.00 PLN + Koszt wysyłkiJeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@kima.org.pl

Wysyłka za pobraniem. Termin wysyłki 7 dni.Szanowni Członkowie Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów,


Uprzejmie informujemy, że dnia 15 lutego mija termin opłacenia składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy. Nieopłacenie składni w tym terminie może stanowić podstawę do skreślenia Członka KIMA z listy Rekomendowanych Mediatorów jak również z listy Członków KIMA. Składka członkowska powinna być opłacona jednorazowo

za bieżący rok kalendarzowy w następujący sposób:

  1. -wpłata na rachunek bankowy KIMA do dnia 15 lutegobieżącego roku z równoczesnym podaniem imienia i nazwiska Członka oraz okresu (roku) za jaki dokonywana jest opłata składki członkowskiej. IDEA Bank S.A. # 04 1950 0001 2006 0713 3561 0002


Zarząd KIMA
Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca br. Pan Minister Cezary Grabarczyk podpisał zarządzenie o powołaniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. Zarządzenie zostało opublikowane dzisiaj w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.


§ 3. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Sprawiedliwości lub wyznaczona przez niego osoba spośród członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;


  1. 2)członkowie:


a) Wojciech Juszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku,

b) Anna Korwin-Piotrowska – sędzia Sądu Okręgowego w Opolu,

c) Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie,

d) Małgorzata Różańska-Prus – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,

e) Halina Borys-Pakieła – mediator, Prezes Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów,

f) Elżbieta Duszyńska – mediator,

g) Grzegorz Frączek – mediator,

h) Barbara Jadwiga Pawlak – mediator,

i) Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – mediator,

j) Maciej Tański – mediator,

k) Ewa Wiśniewska-Sobel – mediator,

l) Kamil Zawidzki – Instytut Allerhanda,

m) Agnieszka Dąbrowiecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości,

n) Marzena Kruk – Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,

o) Joanna Sauter-Kunach – sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.


link do zarządzenia:

http://bip.ms.gov.pl/…/dziennik-urzedowy-ministra-spr…/2015/Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów serdecznie zaprasza na szkolenie MEDIACJE - warsztat podstawowy i na szkolenie zaawansowane/specjalistyczne MEDIACJE GOSPODARCZE w Białymstoku.


Szkolenie jest skierowane do konkretnej grupy zawodowej - prawników.


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Po ukończeniu dwóch etapów szkoleń i spełnieniu koniecznych warunków można się ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów stałych i sądowych.


Szkolenie podstawowe (40 godzin):

21/22/23 listopad 2014 (sesja I) Białystok

28/29/30 listopad 2014 (sesja II) Białystok


Szkolenie specjalistyczne z mediacji gospodarczych (20 godzin):

19/20/21 grudzień 2014 Białystok


Miejsce szkolenia :Białystok


http://www.koronapark.pl/#pl/home


Dojazd:

https://www.google.pl/maps/dir/Mickiewicza,+Białystok/Korona+Park+Klewinowo,+16-061+Klewinowo/@53.0478243,23.024527,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x471ff9536dc8abcd:0x87859af346c66199!2m2!1d23.1707289!2d53.1161904!1m5!1m1!1s0x47201d9d7363948b:0x84fc837e4a9d3ced!2m2!1d23.201783!2d52.975023


Informacje i zgłoszenia:

Halina Borys Pakieła - Koordynator i opiekun merytoryczny szkolenia

tel. 609 269 554

e-mail:boryshalina@gmail.com
Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować o powołaniu Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów w Koninie. Delegaturą kieruje jej Dyrektor pan Dariusz Wilczewski - mediator.

Kontakt z Dyrektorem Delegatury KIMA w Koninie:


62-510 Konin

ul. Zakładowa 11


tel.  698 497 006

e-mail: konin@kima.org.plSzanowni Państwo,


Miło nam poinformować o powołaniu Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów w województwie mazowieckim z siedzibą w Warszawie. Delegaturą kieruje jej Dyrektor pani Barbara Krupnik - mediator.

Kontakt z Dyrektorem Delegatury KIMA w Warszawie:tel. 784 999 303

e-mail: warszawa@kima.org.plSzanowni Państwo,


Miło nam poinformować o powolaniu Delegatury Krajowej Izby Mediatorow i Arbitrów w województwie wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu, którą kieruje Dyrektor Delegatury KIMA pan Tobiasz Adam Kowalczyk - prawnik, mediator.

Kontakt z Dyrektorem Delegatury KIMA w Poznaniu:


61-670 Poznań

ul. Wilczak 18L/9


tel.  797 025 917

e-mail: poznan@kima.org.pl
Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować o powołaniu Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów w województwie kujawsko-pomorskim z siedzibą we Włocławku. Delegaturą kieruje jej Dyrektor pani Renata Podgórska - mediator, wykładowca.

Kontakt z Dyrektorem Delegatury KIMA we Włocławku:


87-800 Włocławek

ul. Towarowa 2/4


tel. 604 256 868

e-mail: wloclawek@kima.org.pl
Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować o powolaniu Delegatury Krajowej Izby Mediatorow i Arbitrów w województwie dolnośląskim z siedzibą we Wroclawiu, którą kieruje Dyrektor Delegatury KIMA pan Marcin Małolepszy - prawnik, mediator, wykladowca.

Kontakt z Dyrektorem Delegatury KIMA we Wrocławiu:


53-120 Wrocław

ul. Kazimierza Jagiellończyka 44/6


tel.kom. 605 470 130

e-mail: wroclaw@kima.org.pl
International Day of Mediation - October 18th, 2012 at our office in USA


National Chamber of Mediators and Arbitrators – Mediation Office in USA welcomes everyone to celebrate the International Day of Mediation.


This year much of humanity will conduct the largest global observance of International Day of Mediation ever on or around October 18. Hundreds of organizations around the world and hundreds of millions of people worldwide observe this occasion.


Some will start on this year's another anniversary of IDM, others will continue through Oct. 18th until Oct. 31st. Executive director at NCMA Office in USA, says that "Year round NCMA is committed to the peaceful resolution of conflict through community mediation and education." She adds that "NCMA invites all people to participate in celebrating and being committed to peace and mediation".


International Day of Mediation was established by a unanimous resolution of the United Nations years ago. Its mission is to provide a common time period for individuals, organizations and nations to create practical acts of mediation on or near a shared date, and to bring together efforts from around the world whose ultimate focus is to promote mediation, peace and sustainability.


In honoring this theme, there are two events planned. The first is NCMA's Mediation Matters Luncheon on Thursday, Oct. 18th, at noon. This one hour luncheon will inform attendees of how the mediation, facilitation and education services provided by NCMA can increase peace in communities, schools, businesses, or personal situations.


The second is an event "Dialogue as a Vehicle for Justice”. This session will describe the process that the county has embarked on in developing and implementing these dialogue-based workshops, provide a sampling of their content, as well as provide insights gleaned from pre- and post-workshop evaluation.