This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and ArbitratorsKinga Przepiórka - Sekretarz Krajowej Izby Mediatorów i ArbitrówHalina Borys Pakieła - Prezes Krajowej Izby Mediatorów i ArbitrówDariusz Wilczewski - Wiceprezes Krajowej Izby Mediatorów i ArbitrówRobert Kasprzyk - Radca Prezesa Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów
KRS 0000462653


Regon: 260714459


NIP: PL 864-195-05-38


IDEA Bank S.A. # 04 1950 0001 2006 0713 3561 0002

władze KIMA

o naswitamy.html
władze KIMA
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacjemediacje.html
arbitrażarbitraz.html
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html